• Μέλος Eμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
  • Μέλος  American Medical Information Association (A.M.I.A.).
  • Μέλος New York Academy of Science.
  • Μέλος Healthcare Information and Management Systems Society (H.I.M.S.S.)
  • Μέλος Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe.
  • Υπότροφος του Ελληνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
  • Δεύτερο Πανελλήνιο βραβείο για ανάπτυξη Εφαρμογών στην πληροφορική στην υγεία
  • Best Healthcare IT Company Europe  2012