Εργασίες

Ελληνικές

Διεθνείς

Δημοσιεύσεις

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=7

Ελληνικές

1.Χαλκός, ψευδάργυρος και Μαγνήσιο στον ορό και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με νευρολογική νόσο. Ε. Καπάκη, Ι. Σεγδίτσα, Δ. Ξένος, Κ. Παπαγεωργίου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας. ΑΘΗΝΑ 1987. 2.     Οι μεταβολές των Ιχνοστοιχείων Qu, Zn, Mn και του Mg  σε Ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Ε. Καπάκη, Ι. Σεγδίτσα, Θ. Ζαμπέλης, Ν. Ζακόπουλος, Δ. Ξένος, Κ. Παπαγεωργίου. 44ο …

Διεθνείς

1. Blood Leads levels in Groups with presumably increased occupational exposure to lead. E. Kapaki, M. Anagnostouli, D. Xenos, M. Rentzos, C. Athanasopoulou, A. Sirigou, I. Segditsa, C.Papageorgiou. Vth COMTOX Symposium on Toxicology and Clinical Chemistry of Metals, Vancouver 1995. 2.  Neurological Laboratory Information Systems. D. Xenos, E. Kapaki, I. Segditsa, M. Anagnostouli, K. Voumvourakis, C. …

Δημοσιεύσεις

1.  Determination of Cerebrospinal fluid and Serum Lead levels in patients with amyotrophic lateral sclerosis and other Neurological Diseases. E. Kapaki, I. Segditsa, Ch. Zournas, D. Xenos and C. Papageorgiou. Experientia 1989; 45 : 1108-1110. Περίληψη της πιο πάνω εργασίας δημοσιεύτηκε στο Excerpta Medica, section 8: 84(5):258. 2. Cerebrospinal fluid Aluminum levels in ALZHEIMER’S  Disease. E. …

Medical systems

1988_2000