Εμπειρία

Επαγγελματική

Eκπαιδευτική
Πληροφορικής
Υγεία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=6

Επαγγελματική

2008-2016: Γενικός Διευθυντής στην  med.ehealthcy.Ltd 1.       2003 – 2004: Γενικός Διευθυντής στην A.D.S. Α.Ε. 2.      2001 – 2002  Διευθυντής Τομέα Υγείας στην LogicDis A.E 3.      1988 – 2000: Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου  Αθηνών. Εργαστήριο Βιοπληροφορικής,  Πληροφορικός Υγείας / Υπεύθυνος Εργαστηρίου. Α. Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων Πληροφορικών συστημάτων για: Την Νευρολογική Κλινική. Τα …

Εκπαιδευτική

1.    Από 1989 έως 1994 :  Τεχνικές Σχολές «ΔΕΛΤΑ». Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >. 2.      Από 1990 έως 1994:  American-European College of Athens Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >. 3.      Από 1989 έως 1994 :  Τεχνικές Σχολές «ΔΕΛΤΑ». Θέση:  <Καθηγητής  Ιατρικής Τεχνολογίας >. 4.      Από 1992 έως 1993:  Σχολή Πληροφορικής «ΚΑΡΑΡΗΓΑΣ» Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >. 5.      Από 1992 …

Πληροφορικής

1.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MS-DOS WINDOWS UNIX (X-WINDOWS) 2. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Pascal C C++ Prolog ADA Assembly (80×86,68000) SQL 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Access Foxpro 4. ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Oracle Informix MySQL PostgreSQL 5. CASE  TOOLS. Oracle Case tools(Unix-Windows) Case  vision Silver Run 6. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ RDBMS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: α. Σε περιβάλλον WINDOWS ·       ORACLE …

Υγεία

1. Λειτουργία Υγειονομικών Μονάδων 2. Ιατρική Τεχνολογία. 3. Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας. 4. Διαχείριση των αλλαγών στα συστήματα υγείας. 5. Ολική Ποιότητα σε: Πληροφορικά συστήματα υγείας. Διαχείριση υπηρεσιών υγείας. 6. Νοσοκομειακοί δείκτες. 7. Βιοστατιστική