1.Χαλκός, ψευδάργυρος και Μαγνήσιο στον ορό και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με νευρολογική νόσο.

Ε. Καπάκη, Ι. Σεγδίτσα, Δ. Ξένος, Κ. Παπαγεωργίου.

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας. ΑΘΗΝΑ 1987.

2.     Οι μεταβολές των Ιχνοστοιχείων Qu, Zn, Mn και του Mg  σε Ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια.

Ε. Καπάκη, Ι. Σεγδίτσα, Θ. Ζαμπέλης, Ν. Ζακόπουλος, Δ. Ξένος, Κ. Παπαγεωργίου.

44ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή  ΑΘΗΝΑ 1989.

3.     Προσδιορισμός της συγκέντρωσης του αργιλίου στο  εγκεφαλονωτιαίο υγρό ασθενών με νόσο ALZHEIMER.

Ε. Καπάκη, Χ. Ζουρνάς, Ι. Σεγδίτσα, Δ. Ξένος, Α. Τέγος, Κ. Παπαγεωργίου.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευρολογίας  ΒΟΛΟΣ   1991.

4.     Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την διαχείριση και στατιστική επεξεργασία εργαστηριακών δεδομένων.

Α΄μέρος(Ιχνοστοιχεία).

Κ. Παπαγεωργίου, Δ. Ξένος, Ε. Καπάκη Ι. Σεγδίτσα.

18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1992.

5.     Ο υπολογισμός των ιχνοστοιχείων ψευδαργύρου και χαλκού κατά την διάρκεια της παρεντερικής διατροφής.

Θ. Παπαγεωργίου, Δ. Ξένος, Ε. Καπάκη, Μ. Αναγνωστούλη, Σ. Κατσαραγάκης, Γ. Ανδρουλάκης.

20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1994.

6.     Ανάπτυξη Πληροφορικού Συστήματος Νευρολογικού  Εργαστηρίου

(Μέρος ΙΙ). (Αμινοξέα, Αντιγόνα  Ιστοσυμβατότητας (ΗLA), Αντισώματα έναντι Βασικής  Πρωτείνης της Μυελίνης,

Αιματολογικό,   Βιοχημικό,Μικροβιολογικό, επίπεδα φαρμάκων σε Βιολογικά υγρά, Ανοσολογικό).

Δ. Ξένος, Ε. Καπάκη, Ι. Σεγδίτσα, Χ. Νικολάου, Μ. Αναγνωστούλη, Κ. Βουμβουράκης, Κ. Παπαγεωργίου.

20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1994.

7.     Προσδιορισμός Αντιγόνου Ιστοσυμβατότητας (HLA) σε ασθενείς με νόσο PARKINSON(PA)

και άλλα Νευροεκφυλλιστικά νοσήματα στον Ελληνικό πληθυσμό.

Μ. Αναγνωστούλη, Α. Ηλίας, Δ. Ξένος, Ι. Σεγδίτσα, Κ.Παπαγεωργίου.

20ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1994.

8.     Ανάπτυξη του Πληροφορικού Συστήματος των θαλάμων των  ασθενών της Νευρολογικής Κλινικής (Φάση Ι).

Δ. Ξένος, Β. Ζής, Ε. Καπάκη, Θ. Παπουλίδης, Κ.Παπαγεωργίου.

22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1996.

9.     Ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε Νευρολογικό τμήμα (Κλινική και Εργαστήρια).

Δ. Ξένος, Β. Ζής, Π. Σταυρόπουλος, Θ. Παπουλίδης, Κ.Παπαγεωργίου.

22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1996.

10.   Επέκταση Πληροφορικού Συστήματος των Νευρολογικών Εργαστηρίων (φάση ΙΙΙ).

(Μυογραφικό, Εγκεφαλογραφικό, Κέντρου Επιληψίας).

Δ. Ξένος, Β. Ζής, Ι. Ευδοκιμίδης, Ε. Καπάκη, Κ. Παπαγεωργίου.

22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ 1996.

11.  Αυτοματοποίηση της παραγωγής των στατιστικών δεδομένων για το πληροφορικό σύστημα Νευρολογικών Εργαστηρίων.

Δ. Ξένος, Ι. Ευδοκιμίδης, Ε. Καπάκη, Α. Σίμος, Κ.Παπαγεωργίου.

22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΑΘΗΝΑ  1996.