Εδώ και πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι στην παγκόσμια οικονομία θα επικρατήσουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η οικονομία έχει αρχίσει και αλλάζει και τα πρώτα δείγματα γραφής φαίνονται και θα αλλάζει συνεχώς και θα πρέπει σύντομα να προσαρμοστούμε στις νέες εξελίξεις.

Τι αλλάζει ? και τι θα αλλάξει στο μέλλον περισσότερο?

Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο μοντέλο της παλιάς οικονομίας και στο μοντέλο της νέας οικονομίας. Η παλιά βιομηχανική οικονομία στηρίζονταν στις οικονομίες κλίμακες , η νέα οικονομία της πληροφορίας στηρίζεται στην οικονομία των δικτύων.

Τι είναι δίκτυο ? τι είναι δικτυακή οικονομία ?

Όροι που πρωτοεμφανίζονται και θα καθορίζουν τα πράγματα και τις εξελίξεις για τα επόμενα χρόνια. Θα ορίζαμε δίκτυα την διασύνδεση σε ένα ενιαίο και κοινό πραγματικό χώρο η εικονικό , ομοιογενών η ετερογενών οργανισμών , ατόμων , εταιρειών σε ένα κοινό σκοπό και με ένα ενιαίο και κοινό όραμα.

Δικτυακή οικονομία είναι οι κανόνες που ορίζουν την δημιουργία της αξίας και υπεραξίας του δικτύου

Στην νέα εποχή των δικτύων και της οικονομίας των δικτύων θα πρέπει να επανεξετάσουμε τι είναι μεγάλο και τι είναι πολυεθνικό.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα

Υπάρχει μια εταιρεία με την επωνυμία NewWorld.Ltd στην οποία ανήκουν 50 Θυγατρικές τις εταιρείες ανά τον κόσμο ( 42 χώρες) και η οποία απασχολεί στα κεντρικά της γραφεία 4-6 άτομα.

Η NewWorld.Ltd χρησιμοποιεί τις θυγατρικές τις εταιρείες, εξωτερικούς συνεργάτες για το σύνολο των εργασιών της.  Η newWorld.Ltd είναι πολυεθνική εταιρεία σύμφωνα με τον ορισμό που ίσχυε παλαιότερα ? . Επίσης  είναι μεγάλη εταιρεία η μικρή εταιρεία ?

Με τους παλαιούς όρους πλέον δεν μπορούμε να ορίσουμε τις εταιρείες με τους καινούργιους όρους ναι.

Αυτό που ίσως θα έχετε παρατηρήσει διαχρονικά είναι ότι όσο μικραίνει το μέγεθος των ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο αυξάνει η ισχύς τους. Σήμερα δεν υπάρχει η ενιαία μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος όπως το ορίζαμε πριν 10-20 χρόνια . Η ισχύς σήμερα δεν προέρχεται από το μέγεθος αλλά από τον αριθμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ένα ενιαίο δίκτυο και η ισχύς τους δεν θα είναι απλά γραμμικά αυξημένη αλλά θα δεκαπλασιάζεται.

Στο άμεσο μέλλον ισχύς θα σημαίνει δίκτυο.

Η λειτουργία του δικτύου , η οποία είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο, καθορίζεται από το ότι το κάθε μέλος του δικτύου που θα είναι συνδεδεμένος με αυτό θα πρέπει να αισθάνεται ότι βρίσκεται στο κέντρο του δικτύου με αποτέλεσμα το δίκτυο να έχει πολύ ισχυρό κέντρο και ταυτόχρονα να είναι αποκεντρωμένο.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του δικτύου είναι η ποιότητα υπηρεσιών σε όλο το εύρος και πλάτος του δικτύου , με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την ταχύτητα ανταπόκρισης και τον ρυθμό εμφάνισης τεχνολογικών καινοτομιών.

Βασιζόμενοι στα πιο πάνω τότε θα δούμε τις μικρές επιχειρήσεις του ενός ατόμου να μπορούν να νικήσουν ολοσχερώς μεγάλες γραφειοκρατικές εταιρείες οι οποίες στηριζόμενες στα παλιά μοντέλα λειτουργίας θα χάνουν συνεχώς έδαφος και στο τέλος θα κλείσουν.

Ένα παράδειγμα

Οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες  του περιοδικού FORTUNE  αντιπροσωπεύουν μόνο το 10% της αμερικάνικής αγοράς ενώ το 1970 είχαν το 25% και η τάση πού έχουν για τα επόμενα πέντε χρόνια  να φθάσουν να αντιπροσωπεύουν το 5%

Το υπόλοιπο σήμερα 90% της παγκόσμιας αγοράς το συνθέτουν μικρές εταιρείες και σήμερα ορίζουμε μικρή την επιχείρηση του ενός ατόμου.

Δεύτερο παράδειγμα

Στις ΗΠΑ υπάρχει εκδοτική εταιρεία των δύο ατόμων με έδρα το σπίτι τους και εκδίδουν φωτογραφικά άλμπουμ. Μέσω Η/Υ τυπώνουν τις σελίδες στον εκτυπωτή και με courier τις στέλνουν στο τυπογραφείο στην Κορέα για να τυπώσουν.

Στο τυπογραφείο τυπώνουν και το σελιδοποιούν  και μέσω διανομέων τα στέλνει στους πελάτες σε όλον τον κόσμο. Η νέα τεχνολογία και η γνώση αυξάνουν την προσωπική ισχύ από τον καθένα μας . Επίσης αυξάνουν την συσχέτιση και τον συνδυασμό προϊόντων , ιδεών , μέσων κ.λ.π. .

Π.χ.

Ο Ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι Υπολογιστής , τηλεόραση , ραδιόφωνο , εφημερίδα , επικοινωνία κ.λ.π.

Το κινητό τηλέφωνο είναι τηλέφωνο , Ηλεκτρονικός υπολογιστής , Τηλεόραση , ραδιόφωνο κ.λ.π. .

Το μέλλον στην παγκοσμία οικονομία είναι  ότι χιλιάδες επιχειρηματίες θα δημιουργήσουν χιλιάδες συμμαχίες , με αποτέλεσμα την συγκέντρωση των ιδεών , συγκέντρωσης γνώσης , την συγκέντρωση των υπηρεσιών και θα προκύψουν χιλιάδες συνδυασμοί , χιλιάδες νέες υπηρεσίες και τα οποία θα είναι έξω από κάθε φαντασία .

Αυτό θα εκφραστεί με την δημιουργία δικτύων και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.

Η αξία της σύνδεσης σε ένα δίκτυο εξαρτάται από τον αριθμό των μελών ενός δικτύου .Συνεπώς η τάση θα είναι να συνδέεται κανείς σε ένα δίκτυο με πολλά μέλη παρά σε ένα δίκτυο  με λίγα μέλη. Στην ψηφιακή οικονομία αυτό δημιουργεί το φαινόμενο της θετικής ανάδρασής. Το φαινόμενο αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των οικονομικών και λειτουργεί σαν μικροφωνική εγκατάσταση . Εάν εστιάσουμε στο δίκτυο τότε η αποστολή του αναδόχου θα είναι η διαχείριση του δικτύου αφενός και αφετέρου θα προσπαθεί να αυξάνει το μέγεθος του δικτύου , γιατί όσο αυξάνει το μέγεθος του τόσο κατά γεωμετρικό τρόπο αυξάνει η αξία του δικτύου.

Οι πολίτες , οι προμηθευτές , οι ασφαλιστικές εταιρείες , οι πάροχοι υγειονομικών υπηρεσιών , οι τράπεζες κ.λ.π. δεν θα επιλέγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν αλλά ένα δίκτυο που θα εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών , το μικρό κόστος , και την μεγάλη έκταση του δικτύου. Για να προσεγγίσουμε την αξία του δικτύου εφαρμόζουμε τον νόμο που ορίζει: Η αξία ενός μέλους σε ένα δίκτυο είναι ανάλογη προς τον αριθμό των άλλων χρηστών και η συνολική αξία του δικτύου θα ισούται με n2n .

Εάν υποθέσουμε ότι η αξία ενός μέλους ενός δικτύου είναι 1 ευρώ τότε σε ένα δίκτυο 10 μελών το δίκτυο θα αξίζει 100 ευρώ , σε ένα δίκτυο 1000 μελών τότε το δίκτυο θα αξίζει 10.000 ευρώ.

Σε ένα δίκτυο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών η αξία παίρνει μια άλλη μορφή και άλλους τρόπους υπολογισμού. Η αξία του είναι δυναμικά μεταβαλλόμενη στην μονάδα του χρόνου και εξαρτάται από

  1. Τον ρυθμό της εισόδου νέων μελών
  2. Με τον αριθμό των κινήσεων /πράξεων του δικτύου
  3. Με την ενοποιημένη αγορά
  4. Με τις δημιουργούμενες υπεραξίες

Κλείνοντας την πολύ σύντομη μας αναφορά στα δίκτυα και την δικτυακή οικονομία θα ήθελα να αναφερθώ στις τρείς φάσεις που πέρασε η ανθρωπότητα

Α. Παλαιό μοντέλο

1. Εποχή της Γεωργίας Επικρατούσε η παραδοσιακή σοφία που βασίζονταν σε συγκεκριμένες περιστάσεις , αν δεις αυτό τότε πρέπει να κάνεις εκείνο ή εάν Α τότε Β

2. Βιομηχανική Εποχή Στην οποία επικράτησε η Ελληνική λογική της αιτιότητας , της παρατήρησης και του πειράματος στην οποία τα πράγματα μπορούσαν να αναχθούν σε πολύ λογικές οντότητες.

Β. Νέο μοντέλο

1. Οικολογική εποχή Είμαστε σε μία εποχή στην οποία τα πάντα θα είναι κατανεμημένα σε δίκτυα και θα επικρατήσει ό νέος-βιολογικός πολιτισμός και η αρχή της αβεβαιότητας του μέλλοντος. Θα αφήσουμε πίσω την σιγουριά του μέλλοντος και την δυνατότητα να προβλέψουμε τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια.

Τώρα καλούμαστε να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα αλλιώς θα εξαφανιστούμε.

Το μόνο μας όπλο παραμένει η γνώση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τον κόσμο που θέλουμε και όχι σε αυτόν που μας ζητάνε να ανταποκρινόμαστε.