Συχνά οι οργανισμοί δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στελέχη  Πληροφορικής και δικές τους πηγές για να σχεδιάσουν και λειτουργήσουν ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα ή δεν διαθέτουν την ειδική τεχνογνωσία ή και το κόστος θα είναι μεγαλύτερο , τότε απευθύνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες και σε ειδικούς για την παροχή των υπηρεσιών.

Η γενική τάση που παρουσιάζεται τα  τελευταία  χρόνια και ιδιαίτερα στον τομέα της πληροφορικής της υγείας και των νέων τεχνολογικών είναι η παροχή των υπηρεσιών δια μέσου της μεθόδου της outsourcing.

Μια έρευνα στην Αμερική στον τομέα της υγείας έδειξε ότι οι υγειονομικοί οργανισμοί άρχισαν να προτιμούν την παροχή υπηρεσιών και όχι την κατασκευή και εσωτερική παραγωγή των υπηρεσιών της και με την μέθοδο της outsourcing.

Μάλιστα το ποσοστό αυξήθηκε μέσα σε 2 χρόνια από 2% σε 8%,με τάση να φθάσει τα επόμενα 4 χρόνια στο 15 με 17%.

Η τάση των οργανισμών για μείωση του κόστους παροχής υγειονομικών υπηρεσιών και με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών αυτών ,οδήγησε τους οργανισμούς στην εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων με την μορφή του  outsourcing.

Tα οφέλη που προκύπτουν με την μέθοδο της outsourcing, γενικά εστιάζονται στο ότι:

 1. Ο Οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας εστιάζει την προσοχή του μόνο στην παροχή υπηρεσιών και όχι στην παραγωγή τεχνογνωσίας μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, αναβάθμιση των  υπηρεσιών.
 2. Η εταιρεία εστιάζει την προσοχή της στην παραγωγή της τεχνογνωσίας , στην μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση, αναβάθμιση και στην έρευνα νέων υπηρεσιών για να τις διαθέτει  στον οργανισμό.

Όλοι οι οργανισμοί και οι εταιρείες δεν επιτυγχάνουν τα αναμενόμενα οφέλη από το outsourcing από την μη σωστή κατανόηση της μεθόδου  του outsourcing και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του.

Εν συντομία θα αναφέρουμε :

Α. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την μέθοδο της outsourcing είναι εξειδικευμένη στον τομέα των ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων στον τομέα της υγείας αφενός και αφετέρου διαθέτει τεχνογνωσία που συνίσταται :

 1. Στην λειτουργία των υγειονομικών οργανισμών.
 2. Στην Ιατρική και Φαρμακευτική Τεχνολογία.
 3. Στις Νέες Τεχνολογίες και την εφαρμογή της στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Μέσα από αυτή την εξειδίκευση και τις οικονομίες τάξεως που θα επιτύχουν θα είναι δυνατή η παροχή ομοιόμορφων ποιοτικών υγειονομικών και άλλων υπηρεσιών και η αξία της μικρότερη απ’ αυτήν εάν το υλοποιούσε εσωτερικά ο οργανισμός.

Οι Αμερικανικοί οργανισμοί υγείας αναφέρουν ότι :

–          Εξοικονομούν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από την παροχή υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας με την μέθοδο της outsourcing.

–          Μείωσαν το κόστος στο 50% για παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής.

 

 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ποιότητα των υπηρεσιών θα ανέβει διότι η εταιρεία παροχής υπηρεσιών outsourcing δεν θα ήθελε σε καμιά περίπτωση να χάσει τους πελάτες της διότι οι υπηρεσίες που θα τους  παρέχει δεν ικανοποιούν ποιοτικά .

Ο παροχέας υπηρεσιών με την μέθοδο πάντα θα ανεβάζει τον πήχη της ποιότητας αφενός και αφετέρου θα παράγει νέες υπηρεσίες μέσω της εξειδίκευσης που διαθέτει.

Ο οργανισμός θα έχει μόνο το κόστος της παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία .

Η εταιρεία θα προσπαθήσει συνεχώς να μειώνει το κόστος λειτουργίας και απόδοσης μέσω της τεχνογνωσίας και την εξειδίκευση που διαθέτει στον τομέα της υγείας και των νέων τεχνολογικών με αποτέλεσμα να μειώνει και το κόστος της παροχής υπηρεσιών.

 

 1. ΠΡΟΒΛΕΨΗΜΟΤΗΤΑ

Η συμφωνία με κλειστές τιμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες μειώνει δραματικά το κόστος.

 

 1. ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Οι οργανισμοί όσο μεγάλοι και αν είναι, θα είναι δυνατόν να προσαρμοστούν και να αναδιοργανωθούν χωρίς να κάνουν μεγάλες αλλαγές.

Το outsourcing  προβάλλει μεγαλύτερο έλεγχο στους οργανισμούς διότι το κόστος και οι δυνατότητες μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε να συναντήσουν τις νέες ανάγκες του οργανισμού (Loh and  Venkatraman ,1992).

 

 1. ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ

Ο οργανισμός θα έχει :

  1. κόστος υλοποίησης
  2. κόστος λειτουργίας
  3. κόστος συνεχής αναβάθμισης
  4. κόστος απόδοσης

σε περίπτωση που ο ίδιος αναλάμβανε να αναπτύξει και υλοποίηση την τεχνολογική του υποδομή

Και επιπρόσθετα κόστος ανανέωσης και  επικαιροποίησης

Ενώ αντίθετα συνδέει το κόστος με την χρήση των υπηρεσιών όταν αυτές χρησιμοποιούνται από τον πολίτη και μόνο

 

 1. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Το ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού μπορεί να επαναπροσδιορίσει τους στόχούς του, των δραστηριοτήτων ενός  υψηλότερου επιπέδου αφενός και αφετέρου να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του  οργανισμό .

 

 1. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Με την πώληση των υπηρεσιών και την πληρωμή τους , εξοικονομούνται κεφάλαια που θα διατίθενται σε πάγιο εξοπλισμό , στην κατασκευή προγραμμάτων και στην συντήρησή τους.

Η πώληση υπηρεσιών και η αποδοχή της από τον οργανισμό έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση κεφαλαίων του οργανισμού.

Όταν οι υγειονομικοί οργανισμοί της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ αγοράσανε  υπηρεσίες Πληροφορικής της υγείας  δεν επενδύσανε πάνω στα Hardware , Network, System Software , Science Software  και στην τεχνογνωσία αλλά απλά ζητήσανε υπηρεσίες και τις αγοράσανε και από την μεριά τους της προσφέρανε στους πολίτες . 

 

Β. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι ώστε οι λειτουργίες των Πληροφορικών συστημάτων να μην συναντήσουν τις νέες ανάγκες του οργανισμού και να μην έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

 

1.       Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Όταν η εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες outsourcing και είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και λειτουργία των Πληροφορικών συστημάτων υγείας στον οργανισμό , χάσει τον έλεγχο της λειτουργικής αποτύπωσης και εκτέλεσης από έλλειψη τεχνογνωσίας της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών , τότε δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

 

2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών outsourcing  θα πρέπει :

 1. Να σχεδιάσει τα συστήματα   με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η παραγωγή πληροφοριών στρατηγικού χαρακτήρα και δημιουργία γνώσης ..
 2. Να δημιουργεί πλεονεκτήματα μέσω της δημιουργίας ειδικών εφαρμογών.
 3. Να παρέχει στον οργανισμό επιχειρηματικά πλεονεκτήματα.

Η απώλεια στρατηγικών πληροφοριών για τον οργανισμό αποτελεί πλήγμα στην μελλοντική τους αναδιοργάνωση.

 

3.       Ο ΠΑΡΟΧΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Θα πρέπει να μην διαθέτει οικονομικά προβλήματα , να έχει την τεχνογνωσία της υγείας και την εξειδίκευση , να μπορεί να παράγει υπηρεσίες μέσω της τεχνολογίας της Πληροφορικής της υγείας και των νέων τεχνολογιών και τέλος να μην δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό αλλά να αποτελέσει στο μέλλον στρατηγικό σύμβουλο.

 

 

Προσπάθησα να παρουσιάσω εν συντομία νέες μεθόδους ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής της υγείας , που συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση τα΄ων υγειονομικών υπηρεσιών και στην μείωση του κόστους αφενός και αφετέρου εξαφανίζουν την διαφθορά και την διαπλοκή από τον τομέα της υγείας προς όφελος του πολίτη.

Απλά χρειάζεται πολιτική βούληση και θέληση από όλους , η τεχνολογία σήμερα μας επιτρέπει να κάνουμε τα πάντα σε αντίθεση με το παρελθόν