Η φροντίδα υγείας έχει ανακαλύψει το Διαδίκτυο και το Διαδίκτυο έχει ανακαλύψει την Φροντίδα Υγείας. Ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος αριθμός σελίδων του Διαδικτύου είναι αφιερωμένος στο να βοηθά τους καταναλωτές να βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίζουν για την υγεία τους και την φροντίδα της υγείας τους. Οι ασθενείς δημιουργούν κοινωνίες στο Διαδίκτυο που προσφέρουν υποστήριξη συναδέλφων, πληροφορίες για την πιο πρόσφατη έρευνα, και προσωπικές ιστορίες για τις εμπειρίες τους. Οι επαγγελματίες της φροντίδας υγείας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για έρευνα, για πρόσβαση στις τελευταίες πληροφορίες για την υγεία – από ασφαλιστή σε νοσοκομείο σε φαρμακευτική εταιρεία – έχει μια ιστοσελίδα.

Γιατί η χρήση του Διαδικτύου στην φροντίδα υγείας αναπτύσσεται τόσο γρήγορα; Πόσο συγκρατημένη είναι αυτή η ανάπτυξη; Τι είδους εφαρμογές σχετικές με την υγεία θα αναπτυχθούν μέσα σε πέντε χρόνια; Πως θα επηρεάσει το Διαδίκτυο την παράδοση, την οικονομική υποστήριξη και τα αποτελέσματα της υγείας; Παρόλο τον ενθουσιασμό για το Διαδίκτυο, θα υπάρξουν αναπόφευκτα εξωπραγματικές προσδοκίες για τον αντίκτυπό του στην βιομηχανία υγείας. Αυτή η πρόβλεψη τακτοποιεί την τρέχουσα υπερβολή για να δώσει μια πραγματική εκτίμηση του ρυθμού και της κατεύθυνσης της αλλαγής για τα επόμενα πέντε χρόνια.

 

Προωθητικές Δυνάμεις.

Οι κυριότερες προωθητικές δυνάμεις που ωθούν το Διαδίκτυο στην υγεία και στην φροντίδα της υγείας είναι  δυνατές και ασταμάτητες. Εξασφαλίζουν πως το Διαδίκτυο αυξανόμενα θα ενσωματωθεί στην φροντίδα της υγείας μας.

 Καταναλωτές φροντίδας υγείας του 21ου αιώνα.

Μέχρι το 2010, περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς καταναλωτές θα έχουν υψηλά οικιακά εισοδήματα, μερική κολεγιακή μόρφωση, και πρόσβαση σε ένα υπολογιστή στο σπίτι ή στην εργασία. Μελλοντικοί καταναλωτές φροντίδας υγείας θα παίρνουν, πιο ενεργά, αποφάσεις για την φροντίδα υγείας που λαμβάνουν. Θα περιμένουν υψηλά επίπεδα επιλογής ελέγχου, εξυπηρέτησης πελατών, συνεργασία με τους προμηθευτές φροντίδας υγείας και πρόσβαση σε πληροφορίες. Θα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προσδοκίες.

 

Εμπειρίες καταναλωτών με άλλες βιομηχανίες:

 

Αγορές στο Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Εμπειρίες καταναλωτών σε άλλες περιοχές, ειδικότερα η ανταπόκριση και η επιλογή που έχουν από την αγορά του Διαδικτύου και την αλληλεπίδραση που έχουν χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα μορφοποιήσει τις προσδοκίες που φέρνουν στην υγεία και την φροντίδα της. Τομείς της βιομηχανίας της υγείας θα εκπληρώσουν αυτές τις προσδοκίες με εν γραμμή πληροφορίες και υπηρεσίες και θα πετύχουν. Άλλοι τομείς δεν θα ανταποκριθούν το ίδιο καλά.

 

Τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου.

Το Διαδίκτυο σαν ένα κανάλι για πληροφορίες υγείας και επικοινωνίας είναι καλά σχεδιασμένο (κατάλληλο) για να εκπληρώσει προσδοκίες των καταναλωτών. Είναι φτηνό, εύχρηστο, παρέχει μια εναλλαγή στις πληροφορίες της φροντίδας της υγείας, και ανοίγει στους χρήστες του ένα σφαιρικό δίκτυο ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα.

 

Δυνάμεις της αγοράς στην Υγεία.

Οι αγοραστικές δυνάμεις είναι σε λειτουργία στον τομέα της υγείας για μια δεκαετία, με την μορφή της ελεγχόμενης φροντίδας, συγχωνεύσεις ,  πληρωτές και ρυθμιστές, και οργανισμοί καταναλωτών. Οι τεχνολογίες του δικτύου – εσωτερικές, εξωτερικές και το Διαδίκτυο – θα εξυπηρετήσουν σαν μια χαμηλού κόστους, ραγδαία πλατφόρμα για την διάδοση πληροφοριών σε εταιρείες υγείας διαβαθμισμένες κάθετα και οριζόντια.

Η ελεγχόμενη φροντίδα αυξάνει την ανομοιότητα και την αμεσότητα της ροής των πληροφοριών. Η περισσότερη από αυτή την επικοινωνία θα μεταφερθεί στο Διαδίκτυο.

Ανταγωνιστικοί οργανισμοί υγείας θα χρησιμοποιήσουν το Δίκτυο σαν ένα κανάλι για την προώθηση των υπηρεσιών τους.

 

Εμπόδια.

Ταυτόχρονα, ένας αριθμός εμποδίων θα εμποδίσει την ανάπτυξη του Διαδικτύου στην Υγεία και την φροντίδα της. Δεν θα σταματήσουν την χρήση του με κανένα τρόπο, αλλά το μέγεθος αυτών των εμποδίων εξασφαλίζει πως η χρήση του Διαδικτύου δεν θα είναι ολοκληρωτικά αντιληπτά για την υγεία .

Ανησυχίες Ασφάλειας.

Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο οι άνθρωποι επιφυλάσσονται περισσότερο και από τις πληροφορίες για τα οικονομικά τους, είναι οι ιδιωτικές πληροφορίες για την υγεία τους. Ακόμη κι αν οι τεχνολογίες είναι σε θέση να διαφυλάξουν τις ηλεκτρονικές πληροφορίες υγείας, η αντίληψη μιας έλλειψης ασφάλειας θα αναστείλει την χρήση του Διαδικτύου για προσωπική κλινική πληροφόρηση στο άμεσο μέλλον. Μακροπρόθεσμα, θα φτάσουμε σ’ ένα συνδυασμό τεχνολογικών λύσεων, δημόσιων πολιτικών και πολιτιστικών συνηθειών που επιτρέπουν την πληροφόρηση για την υγεία να κυλήσει ελεύθερα στο Διαδίκτυο.

 

Τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου.

Όπως υπάρχουν χαρακτηριστικά στο Διαδίκτυο που θα ωθήσουν την χρήση του στον τομέα της υγείας, έχει επίσης αρκετά χαρακτηριστικά που θα εμποδίσουν την διάδοση του. Ο ραγδαίος ρυθμός της αλλαγής στο Διαδίκτυο θα ξεσκεπάσει την ικανότητα πολλών οργανισμών υγείας να συμβαδίσουν. Οι αδυναμίες στην έρευνα του Δικτύου και τις τεχνολογίες της μηχανικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένου την ανικανότητα της καλής συνεργασίας με κληροδοτημένες βάσεις δεδομένων και την εύρεση δυναμικών ιστοσελίδων, θα περιορίσουν την επίκληση του Διαδικτύου από προμηθευτές υγείας.

Η ποικίλη ποιότητα πληροφοριών στο Διαδίκτυο.

Η άσχημη πλευρά της διαφοροποίησης του περιεχομένου που είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο είναι πως ένα εύρος πολλών πληροφοριών χαμηλής ποιότητας είναι προς το παρόν διαθέσιμο. Αυτή η άνιση ποιότητα θα απωθήσει μερικούς καταναλωτές και θα εμποδίσει τους παθολόγους από το να αγκαλιάσουν με ενθουσιασμό το Διαδίκτυο.

 Αμφιλεγόμενη παθολογία.

Η χαμηλή ποιότητα κάποιων πληροφοριών για την υγεία στο Διαδίκτυο δεν είναι ο μόνος λόγος που θα αρνηθούν οι παθολόγοι. Η ιατρική κουλτούρα είναι εξαιρετικά συντηρητική και προσεκτική, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέες τεχνολογίες. Το Διαδίκτυο είναι μια τέτοια τεχνολογία που θα μπορούσε να αλλάξει την σχέση γιατρού-ασθενή.

 

Αποδιοργάνωση των συστημάτων Πληροφορικής στην Υγεία.

Τα κληροδοτημένα συστήματα πληροφορικής των περισσοτέρων συμμετεχόντων στην υγεία – ασφαλιστές, νοσοκομεία, και παθολόγοι – δεν είναι έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν στο Διαδίκτυο. Ουσιώδης αναδιάρθρωση και «ξεσκόνισμα» πρέπει να γίνουν πριν να είναι σε θέση τα συστήματα να εξυπηρετήσουν και να αναμιχθούν με την ερευνητική τεχνολογία.

 

 Έλλειψη πηγών για την ανάπτυξη του δικτύου.

Τμήματα συστημάτων της πληροφορικής στους περισσότερους οργανισμούς υγείας δεν είναι ενημερωμένα δικτυακά. Είναι υπολειτουργούμενα και θα αποδιοργανωθούν τουλάχιστον για τους επόμενους 18 μήνες, από το πρόβλημα του 2000. Ακόμη κι όταν είναι ενθουσιασμένοι με το Δίκτυο, οι οργανισμοί υγείας ανταγωνίζονται με σχεδόν οποιαδήποτε βιομηχανία για  σχεδιαστές Δικτύου, τεχνικούς και μηχανικούς.

 

Πάρα πολλά δεδομένα.

Η υγεία έχει πάρα πολλά δεδομένα για ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συναλλαγές. Στην πραγματικότητα, πάρα πολλά. Η παρωχημένη και κάθετα διαφοροποιημένη φύση των δεδομένων στην υγεία θα προκαλέσει την σύντομη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην βιομηχανία και την προώθηση του στο Διαδίκτυο.

 

Πρόβλεψη. Πρωταρχικές εφαρμογές.

Οι χρήσεις του Διαδικτύου από καταναλωτές – η αναζήτηση πληροφοριών για την υγεία και την φροντίδα της και η δημιουργία κοινωνιών και ομάδων υποστήριξης – θα κινηθούν αστραπιαία.

 

Υπηρεσίες πληροφορικής για την υγεία του καταναλωτή.

Οι καταναλωτές θα αναζητούν πληροφορίες από τις χιλιάδες σελίδες του Δικτύου που είναι αφιερωμένες στην υγεία και στην φροντίδα της υγείας. Ο αριθμός των ιστοσελίδων για την υγεία θα αναπτυχθεί γρήγορα, όπως και οι καθιερωμένοι οργανισμοί υγείας, τα νέα ξεκινήματα των ενημερωμένων νέων ιστοσελίδων, και οι ενδιαφερόμενοι προβάλλουν το περιεχόμενο τους. Ένας αριθμός προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών αξιολογήσεων και έμπιστων λογοτύπων, θα βοηθήσει τους καταναλωτές να ταξινομήσουν τα περιττά. Αγορές μέσω διαδικτύου και των φαρμάκων με συνταγή και των αντικειμένων χωρίς, θα αυξηθούν μέσα στην προβλεπόμενη περίοδο.

 

Ομάδες υποστήριξης για ασθενείς και δότες φροντίδας.

Οι ομάδες υποστήριξης για ασθενείς με μια δεδομένη ασθένεια και για δότες φροντίδας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ραγδαία. Οι ασθενείς που συμμετέχουν στις ομάδες θα νοιώθουν περισσότερο πως έχουν τον έλεγχο και, για πολλές ασθένειες, θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Θα υπάρχουν σημεία έντασης, όμως, ανάμεσα στους ασθενείς και μερικούς παθολόγους που νοιώθουν ένα χάσιμο ελέγχου στην φροντίδα των ασθενών.

Η χρήση του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από επαγγελματίες φροντιστές υγείας θα αναπτυχθεί πιο αργά από ότι οι εφαρμογές ενημέρωσης του καταναλωτή.

 

Προμηθευτής φροντίδας υγείας υπηρεσιών πληροφορικής.

Η χρήση εν γραμμή πληροφορικής από επαγγελματίες φροντιστές υγείας έχει γίνει αυξανόμενα  κοινή. Δεν προβλέπουμε καθόλου καινοτομικές εφαρμογές αν και οι σελίδες που θα αναπτύσσονται θα φιλτράρουν περισσότερο το τυχαίο, άσχετο περιεχόμενο για αυτές. Στο Δίκτυο θα υπάρχουν ιατρικά πρακτικά και τελικά συνεχής ιατρική μόρφωση.

 

Προμηθευτής – Ασθενής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε ορισμένες κοινωνίες, η πίεση από τον καταναλωτή, θα ωθήσει τους παθολόγους να υπερνικήσουν τους φόβους τους πως θα κατακλυστούν από ηλεκτρονικά μηνύματα, από διαρροές στην ασφάλεια, και από ευθύνη. Στα περισσότερα μέρη, όμως, οι παθολόγοι θα είναι διστακτικοί να προσλάβουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τους ασθενείς τους. Εν καιρώ, παρά την έλλειψη ενίσχυσης για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι παθολόγοι θα το αγκαλιάσουν όπως έγινε και με το τηλέφωνο στην αρχή αυτού του αιώνα. Τέλος, οργανισμοί φροντίδας υγείας θα χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο ως αντικατάσταση για ή συμπλήρωμα στα υπάρχοντα συστήματα πληροφορικής, συμπληρωματικά μέρη επικοινωνιών και υπηρεσίας διεκπεραιώσεων.

 

Εγκαταστάσεις επικοινωνιών και υπηρεσιών διεκπεραίωσης.

Η αιτιολόγηση, για την χρήση του Διαδικτύου, για την αναμετάδοση ηλεκτρονικών ασφαλιστικών απαιτήσεων, επικοινωνία με μακρινές τηλεκατευθυνόμενης ιατρικής συσκέψεις, και την μετάδοση πληροφοριών από κλινικές δοκιμές ή για FDA φακέλους, θα είναι πιο πολύ οικονομική.

Το Διαδίκτυο θα αντικαταστήσει άλλες διόδους επικοινωνίας  που κοστίζουν περισσότερο ή είναι λιγότερο ικανές. Μεγάλων οικονομικών απαιτήσεων μεσολαβητές με τράπεζες, που είναι σε αναμονή να αξιολογήσουν το Δίκτυο από άποψη ασφάλειας, θα μπουν αστραπιαία στο Δίκτυο, όταν διευκρινιστούν οι κανόνες ασφαλείας. Πολλές άλλες συναλλαγές φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένου τις εκλεξιμότητα, εγγραφή, και χρησιμοποίηση επανάληψης, θα κάνουν πιο πολύ χρόνο να μπουν στο Δίκτυο.

 

Ηλεκτρονικά Ιατρικά Αρχεία.

Οι προμηθευτές φροντίδας της υγείας είναι κοντά στην αρχή μιας αργής μετάβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών. Μια προσέγγιση της υπερπήδησης της μοριακής φύσης των υπαρχόντων ηλεκτρονικών αρχείων είναι η χρήση των Δικτυακών τεχνολογιών ως ένα «αρχικό τέλος» σε ένα εύρος κλινικών συστημάτων. Σε αυτές τις εφαρμογές, ο ερευνητής του Δικτύου επιδεικνύει σε ένα κοινό σχήμα (αλλά συνήθως όχι καλά διαβαθμισμένο) περιεχόμενο από αρκετά συστήματα πληροφορικής. Προβλέπουμε ότι, αν και θα υπάρχει πολύ δραστηριότητα σε Δίκτυα βασισμένα σε front ends, δεν θα είναι σε θέση να παρέχουν το είδος της απόφασης υποστήριξης, που το τελικό πλήρες ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο θα δώσει στους προμηθευτές.