Επιστροφή σε Κείμενα

Τεχνολογία

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=215

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η φροντίδα υγείας έχει ανακαλύψει το Διαδίκτυο και το Διαδίκτυο έχει ανακαλύψει την Φροντίδα Υγείας. Ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος αριθμός σελίδων του Διαδικτύου είναι αφιερωμένος στο να βοηθά τους καταναλωτές να βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αποφασίζουν για την υγεία τους και την φροντίδα της υγείας τους. Οι ασθενείς δημιουργούν κοινωνίες στο Διαδίκτυο που …

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Στον 21ο αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής.  Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορική; και Επικοινωνιών . Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα δημιουργούν μία νέα …

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εδώ και πολλά χρόνια πιστεύαμε ότι στην παγκόσμια οικονομία θα επικρατήσουν οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Η οικονομία έχει αρχίσει και αλλάζει και τα πρώτα δείγματα γραφής φαίνονται και θα αλλάζει συνεχώς και θα πρέπει σύντομα να προσαρμοστούμε στις νέες εξελίξεις. Τι αλλάζει ? και τι θα αλλάξει στο μέλλον περισσότερο? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο …