1. Λειτουργία Υγειονομικών Μονάδων

2. Ιατρική Τεχνολογία.

3. Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας.

4. Διαχείριση των αλλαγών στα συστήματα υγείας.

5. Ολική Ποιότητα σε:

  • Πληροφορικά συστήματα υγείας.
  • Διαχείριση υπηρεσιών υγείας.

6. Νοσοκομειακοί δείκτες.

7. Βιοστατιστική