Επιστροφή σε Κείμενα

Αξιολόγηση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=198

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   To σύστημα δεικτών μονάδων υγείας είναι ιδιαιτέρας σημασίας για την διαχείριση των μονάδων υγείας  καθώς  : Παράγει δείκτες λειτουργίας , απόδοσης , ποιότητας για όλες τις οργανικές μονάδες , τους τομείς ,   τις υγειονομικές μονάδες  (νοσοκομεία , κέντρα υγείας). Αναδεικνύει τη δημιουργία , κατάργηση , συγχώνευση οργανικών μονάδων ή και …

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Όλα τα υγειονομικά συστήματα για να συνεχίσουν να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και ταυτόχρονα να τις παρέχουν με χαμηλό κόστος και ανταγωνιστικές τιμές, θα πρέπει, εκτός των άλλων, να αξιολογούνται συνεχώς, ανεξάρτητα του αν ανήκουν στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα με την ψήφιση και μετά από ένα χρονικό διάστημα την υποχρεωτική …