Επιστροφή σε Κείμενα

Γνώση

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=196

Η ΓΝΩΣΗ

Στα χρόνια πού έρχονται το μοναδικό όπλο για να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα του μέλλοντος είναι η γνώση Τι είναι γνώση ? Οί αρχαίοι προγονοί μας θεωρούσαν την γνώση σαν μία ορθή αιτιολογημένη ορθή πίστη. Όμως αυτό δεν αποτελεί τον σωστό ορισμό της γνώσης διότι η γνώση έχει σαν στόχο την συνεχή αναζήτηση της αλήθειας πέρα …

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το 1848 έχει μείνει στην ιστορία των βιολογικών επιστημών ως η χρονιά κατά την οποία τέσσερις μετέπειτα διάσημοι βιολόγοι διατύπωσαν το περίφημο μανιφέστο για την «ερμηνευτική ιεράρχηση των επιστημών» (explanatory hierarchy of sciences). Στόχος τους ήταν να απαλλάξουν τη βιολογία από τον εναγκαλισμό του βιταλισμού (vitalism), δηλαδή της ιδέας ότι τα φαινόμενα της ζωής  οφείλονται …

eHealth Project

Στον 21ο αιώνα, η Κοινωνία της Πληροφορίας  δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής.  Η ανάπτυξή της βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής  και Επικοινωνιών . Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα δημιουργούν μία νέα …

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

Από την αυγή της Βιομηχανικής Επανάστασης και μετά, πολλά πράγματα μάθαμε και ξεμάθαμε.  Ιδιαίτερα στο νέο σύστημα δημιουργίας πλούτου.  Το παρελθόν μπορούμε να το χωρίσουμε:   Στην πρώτη φάση: Η ανακάλυψη της γεωργίας έδωσε την δυνατότητα να μετατρέψει τους φυσικούς πόρους της γης σε πλούτο, σε πολιτιστικές αλλαγές και την οδήγησε στην γεωργική οικονομία, εκτοπίζοντας …

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Υποδεχθήκαμε  τον καινούργιο χρόνο και στο μυαλό μας έρχονται σκέψεις όπως, τι μας επιφυλάσσει  ο καινούργιος χρόνος ; Πώς θα τα πάμε ; Τι θα γίνει ; Υπάρχει σε όλους μας η αβεβαιότητα για το μέλλον  και αναρωτιόμαστε για το που πάμε , πού θα φθάσουμε , με ποίο τρόπο θα φθάσουμε και τι θα …

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΝΩΣΗΣ

Ορισμοί   Ρητή γνώση η γνώση η οποία προέρχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα Άρρητη  γνώση η γνώση που προέρχεται από το σύνολο των εμπειριών και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί   Η δημιουργία γνώσης διακρίνεται από δύο διαστάσεις Την επιστημολογική Την Οντολογική Η επιστημολογική διάσταση προσδιορίζει την μετατροπή της ρητής σε άρρητη και την μετατροπή …

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ

Στα χρόνια πού έρχονται το μοναδικό όπλο για να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα του μέλλοντος είναι η γνώση Τι είναι γνώση ? Οί αρχαίοι προγονοί μας θεωρούσαν την γνώση σαν μία ορθή αιτιολογημένη ορθή πίστη. Όμως αυτό δεν αποτελεί τον σωστό ορισμό της γνώσης διότι η γνώση έχει σαν στόχο την συνεχή αναζήτηση της αλήθειας πέρα …