Επιστροφή σε Κείμενα

Δείκτες

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.dxenos.com/?page_id=195

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

.Ιστορικά, η ποιότητα της φροντίδας υγείας έχει ευθέως καθοριστεί μέσω τής επαγγελματικής κρίσης τών ιατρών. Όμως με τα αυξημένα έξοδα φροντίδας υγείας και τα περιορισμένα κεφάλαια, οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ψάχνουν για αντικειμενικές αποδείξεις πως οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας παρέχονται αποτελεσματικά και ικανοποιητικά, ενώ διατηρούν και επαυξάνουν την ποιότητα της φροντίδας του ασθενή. Οι …