1.    Από 1989 έως 1994 :  Τεχνικές Σχολές «ΔΕΛΤΑ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

2.      Από 1990 έως 1994:  American-European College of Athens

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

3.      Από 1989 έως 1994 :  Τεχνικές Σχολές «ΔΕΛΤΑ».

Θέση:  <Καθηγητής  Ιατρικής Τεχνολογίας >.

4.      Από 1992 έως 1993:  Σχολή Πληροφορικής «ΚΑΡΑΡΗΓΑΣ»

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

5.      Από 1992 έως 1993:  College of Campus.

Θέση:  <Καθηγητής Computer Graphics and Animation >.

6.      Από 1992 έως 1996: Δημόσιο ΙΕΚ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ.

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

7.      Από 1990 έως 1992: Athens College.

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

8.      Από 1993 έως 1994: Διπλάρειος Σχολή.

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

9.      Από 1993 έως 1995: Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΩΜΕΓΑ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

10.  Από 1993 έως 1994: Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΑΚΜΗ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

11.  Από 1994 έως 1995: Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΞΥΝΗ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

12.  Από 1996 έως 1997: Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΩΜΕΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

13.  Από 1995 έως 1996: Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΟΜΗΡΟΣ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

14.  Από 1999 έως 2000: ΙΕΚ «ΕΘΝΟDATA».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

15.  Από 1999 έως 2000: ΤΕΙ Κρήτης.

Θέση:   <Καθηγητής Πληροφορικής στην Υγεία>.

16. Από 2006 έως 2007 :  Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΔΕΛΤΑ».

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

17.Από 2006 έως 2007 :  Ιδιωτικό ΙΕΚ «ΔΕΛΤΑ».

Θέση:  <Καθηγητής Ιατρικής Τεχνολογίας >.

18.Από 2005 έως 2006: Athens Metropolitan College.

Θέση:  <Καθηγητής Πληροφορικής >.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

* Hardware H/Y

* Assembly Languages (Intel, Motorola)

* Local Area Networks (LAN)

* Wide Area Networks (WAN)

*  Εισαγωγή στην πληροφορική

*  Λειτουργικά συστήματα Ι, ΙΙ

* Ms-Dos

* UNIX

* Network programming with C

* Data base management with C

*  Ιατρική Τεχνολογία

*  Προγραμματισμός με C, Basic, Pascal, C++, Prolog, Asm

* Computers Graphics 2D kai 3D

* Computer Animation

* Computer Graphics Programming with C

*  Βάσεις δεδομένων

*  Turbo Vision

* 4GL  tools

* Case tools

* System’s Development

* System’s Programming with C

*  Βάσεις δεδομένων σε περιβάλλον Windows

*  Windows applications

*  Σχεδιασμός εφαρμογών και Αλγόριθμοι

* Multimedia

* Visual Programming

* SQL

*  Ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον windows

*  Σχεδιασμός Συστημάτων

*  Data structure

*  Ιατρικές Βάσεις Δεδομένων

*  Ιατρικά Πληροφορικά Συστήματα

* Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ιατρική

*  Τεχνολογία Ιατρικών Οργάνων

*   Ιατρικά σήματα και συστήματα

*   Ιατρική Τεχνολογία

*   eBussines

* Ανάλυση Συστημάτων