2008-2016: Γενικός Διευθυντής στην  med.ehealthcy.Ltd

1.       2003 – 2004: Γενικός Διευθυντής στην A.D.S. Α.Ε.

2.      2001 – 2002  Διευθυντής Τομέα Υγείας στην LogicDis A.E

3.      1988 – 2000: Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου  Αθηνών.

Εργαστήριο Βιοπληροφορικής,  Πληροφορικός Υγείας / Υπεύθυνος Εργαστηρίου.

Α. Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων Πληροφορικών συστημάτων για:

  • Την Νευρολογική Κλινική.
  • Τα Εξωτερικά Ιατρεία.
  • Τα Ιατρικά Εργαστήρια.
  • Την Διοίκηση.
  • Τα Απεικονιστικά Εργαστήρια.
  • Τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες.
  • Τα Ερευνητικά Εργαστήρια.

Β. Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη Δικτύου οπτικών ινών διαμέσου του οποίου συνδέονταν όλες οι οργανικές μονάδες της κλινικής.

Γ. Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη και εγκατάσταση του Ιατρικού Φακέλου.

Δ. Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση των Βάσεων Δεδομένων ανά Πληροφορικό υποσύστημα ως επίσης των  Στατιστικών, των Νοσολογικών και των Επιδημιολογικών  Βάσεων Δεδομένων.

Ε. Ανάπτυξη συστημάτων σύνδεσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ιατρικών Μηχανημάτων.

Ζ. Μελέτη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Εφαρμογών για όλες τις οργανικές μονάδες της Κλινικής.

Η. Μελέτη, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ερευνητικών Εργαστηρίων (Διαχείριση Ιατρικών σωμάτων, Ιατρικής Εικόνας, Δημιουργία Αλγορίθμων γραμμικής ανάλυσης για

αξιολόγηση Ιατρικών Δεδομένων (Φάρμακα κλπ.).

4.      1984 – 1988: Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών/Ερευνητικό Εργαστήριο.

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.

Α. Εργαστηριακές Εξετάσεις Αιματολογικού, Βιοχημικού, Μικροβιολογικού.

Β. Ερευνητική Ανάπτυξη μεθόδων και Τεχνικών στους Τομείς της Νευροχημίας, Νευροανοσολογίας, Μοριακής Βιολογίας.

Γ. Διαχείριση της Ιατρικής Τεχνολογίας.

5.      1981 – 1984: Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.

Α. Εργαστηριακές Εξετάσεις Αιματολογικού, Βιοχημικού, Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Β. Σύνδεση Η / Υ και Ιατρικών Μηχανημάτων.

6.      1979 – 1981: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων.

Α. Εργαστηριακές Εξετάσεις Αιματολογικού, Βιοχημικού, Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Β. Ερευνητική ανάπτυξη Μεθόδων και Τεχνικών Μικροφωτογραφίας.

Γ. Ερευνητική ανάπτυξη Μεθόδων και τεχνικών για  Αιματολογικές Παθήσεις.

7.      1974 – 1976: Νοσοκομείο Α. Σάββας.

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων

Α. Εργαστηριακές Εξετάσεις Αιμοδοσίας.

Β. Ερευνητική ανάπτυξη Μεθόδων και Τεχνικών για την  Λευχαιμία.

Γ. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων.