ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

1.      Απόφαση τι κάνει ποιος .

2.      Εντολή εκτέλεσης .

3.      Αναδρομική αναζήτηση και έλεγχο εάν πραγματοποιήθηκε.

4.      Εξερεύνησε εάν αυτή δεν έγινε.

5.      Ρώτησε γιατί.

6.      Βρες τις αιτίες γιατί δεν έγινε και νομίζουν.

7.      Πες να ξαναγίνει.

8.      Αναζήτησε άλλη μια φορά να δεις εάν έχει γίνει.

9.      Εξερεύνησε αν αυτό έγινε και πόσο σωστά .

10.  Ερεύνησε πως αυτό έγινε.

11.  Αναζήτησε την επόμενη φορά να δεις εάν αυτό έγινε.

12.  Εξερεύνησε εάν αυτό έγινε και εάν στο σωστό χρόνο.

13.  Αναζήτησε εάν έγινε στο σωστό χρόνο.

14.  Αποφάσισε τι θα κάνεις με αυτόν την επόμενη φορά.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.      Brainstorming

2.      Process flow diagram

3.      Check sheet

4.      Cause -and- effect diagram

5.      Dispersion analysis ,cause-and-effect diagram.

6.      Statistical process control.

BRAINSTORMING
Ο όρος  ‘brainstorming’ είναι μια ομάδα τεχνικών λήψης αποφάσεων ,σχεδιασμένη έτσι ώστε να παράγει ένα μεγάλο αριθμό δημιουργικών ιδεών διαμέσου άμεσης διαδικασίας.Η βάση για την δημιουργικότητα είναι η συνεργασία ομάδα μπορεί να κάνει χρήση του ‘brainstorming’ για την δημιουργία ιδεών οι οποίες θα πρέπει να οργανωθούν σε ένα διάγραμμα ροής διαδικασιών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ BRAINSTORMING:

1.      Ποια είναι και τι είναι τα 3 πιο σημαντικά προβλήματα (άλυτα) ποιότητας ;

2.      Τι ενέργειες πρέπει να γίνουν για να επιλυθούν τα προβλήματα(action plan);

3.      Ποιες περιοχές έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για επιτυχία;

4.      Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα στον δρόμο για την βελτίωση της ποιότητας;

5.      Πρέπει να ακολουθούμε κανόνες για να είμαστε δημιουργικοί;

5.1 Δήλωσε τους στόχους του brainstorming.

5.2 τις προτάσεις των συμμετεχόντων με τρεις λέξεις.

5.3 Γράφουμε όλες τις ίδιες προτάσεις .

5.4 Μην επιτρέψεις σε ένα δύο άτομα να διασπάσουν την συνάντηση.

5.3 κάνε τις ιδέες ορατές ώστε να μπορεί ο καθένας να τις βλέπει.

Brainstorming: διαδικασία

Α) Δημιουργία ιδεών

Β) Αξιολόγηση

Α) Δημιουργία ιδεών

1.      Ο επικεφαλής ζητά από τον καθένα που συμμετέχει να δώσει μια λίστα από τις ιδέες του σε μια κόλλα χαρτί.

2.      Ο επικεφαλής συντονίζει τον καθένα με σειρά(rotation)

3.      Μπορεί τις ιδέες να τις δώσεις σε ένα chart.

4.      Αφού συμπληρωθούν οι λίστες με τις ίδιες ρωτάμε εάν υπάρχουν επιπλέον οι νέες.

5.      Το ανθρώπινο μυαλό σκέφτεται σε δύο διαφορετικά επίπεδα.

α .conscious

β .unconscious

B) Αξιολόγηση ιδεών