Τίτλος.

Ολοκληρωμένο σεμινάριο στατιστικής επεξεργασίας υγειονομικών δεδομένων.

Εισαγωγή.

Οι υγειονομικές επιχειρήσεις και  οργανισμοί σε καθημερινή βάση δημιουργούν και παράγουν μεγάλο όγκο δεδομένων, τα οποία αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, αλλά δυστυχώς δεν αξιοποιούνται έτσι ώστε να ληφθούν οι έγκυρες και έγκαιρες αποφάσεις και τα απαιτούμενα συμπεράσματα.

Το πρόβλημα.

Η αξιοποίηση των υγειονομικών  δεδομένων είτε με τη στατιστική επεξεργασίας τους, είτε με την  ανάλυσή τους δεν πραγματοποιούνται διότι.

 • Υπάρχει έλλειψη βασικής και ειδικής γνώσης πάνω στην στατιστική επεξεργασία
 • Υπάρχει φοβία ότι είναι δύσκολη και χρειάζεται μαθηματική γνώση
 • Λανθασμένα πιστεύουνε οι εργαζόμενοι στην υγεία ότι στατιστική επεξεργασία είναι μόνο η εφαρμογή των μαθηματικών τύπων αλλά το μεγαλύτερο μέρος της είναι
  • Προ της στατιστικής επεξεργασίας.
   • Συλλογή και δειγματοληψία.
  • Κατά τη διάρκεια της στατιστικής επεξεργασίας.
   • Επιλογή μεθόδων και τύπων επεξεργασίας.
  • Μετά τη στατιστική επεξεργασία.
   • Ερμηνεία
   • Συσχέτιση
   • και συμπερασματολογία.
 • Τα δεδομένα αρχειοθετούνται με διαφορετικούς τρόπους , με χειρόγραφη μορφή ή και με ηλεκτρονική μορφή  που καθιστά αδύνατη την ομοιόμορφη και ομοιογενή διαχείριση τους και επεξεργασία τους.
 • Έλλειψη σταθερών και μόνιμων διαδικασιών σε κάθε τμήμα της υγειονομικής επιχείρησης ή του οργανισμού.
 • Κατά τη διαδικασία ερευνητικών προγραμμάτων, δεν εφαρμόζεται σταθερές διαδικασίες  στη συλλογή, την δειγματοληψία , την επεξεργασία και την συμπερασματολογία των δεδομένων.
 • Αδυναμία αξιολόγησης  θεραπευτικών αγωγών, ιατρικών μηχανημάτων, εργαστηριακών μεθόδων , αποδοτικότητας , αποτελεσματικότητας , δεικτών , κοστολόγησης  κλπ.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας και στους εργαζομένους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να γνωρίσουν, να μάθουν, να αξιοποιήσουν την γνώση της στατιστικής στην εργασία τους. Ο στόχος του σεμιναρίου είναι να μεταδώσει συγκεκριμένα πράγματα και πρακτικά ώστε αυτοί που θα παρακολουθήσουν να αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της δουλειά τους και της εργασίας τους.

  Τι μπορεί να γίνει

  Δεν χρειάζεται κανείς να αποκτήσει  μεταπτυχιακό ή να γίνει ειδικός στατιστικολόγος. Απλά να αποκτήσει και να ενσωματώσει την  γνώση, την απαιτούμενη εστιασμένη πάνω  στην στατιστική επεξεργασία των υγειονομικών  δεδομένων του αντικειμένου  εργασία τους.

  Η λύση

  Το προσφερόμενο σεμινάριο στατιστική επεξεργασίας υγειονομικών δεδομένων εχει σαν στόχο να μεταφέρει τόσο σε πρακτικό όσο και στο αναγκαίο θεωρητικό επίπεδο μια ολοκληρωμένη γνώση στατιστικής αξιοποίησης των υγειονομικών δεδομένων. Αυτή η ολοκληρωμένη γνώση θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στην απόκτηση των απαραίτητων και αναγκαίων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο με το οποίο θα μπορεί από την αρχή έως το τέλος να φέρει εις πέρας έγκυρα την στατιστική επεξεργασία των υγειονομικών δεδομένων.

  Η ανταμοιβή

  Θα αποκτήσει ένα πολύτιμο εργαλείο με το οποίο θα μπορεί να αξιοποιεί τα υγειονομικά δεδομένα , στην καθημερινή εργασία ,  στην έρευνα, στην λειτουργία του τμήματος , στην απόδοση , στην αποτελεσματικότητα , στην βελτίωση λειτουργιών και διαδικασιών κλπ. προσφέροντας πλήθος πληροφοριών και συμπερασμάτων.

  Η Ταυτότητα του σεμιναρίου

  Ι. Γενικά Περιεχόμενα

  1. Εισαγωγή
  2. Δειγματοληψία
  3. Πληθυσμός και δείγματα
  4. Στατιστική επεξεργασία
  5. Γραμμική συσχέτιση
  6. Γραμμική εξάρτηση
  7. Στατιστική συμπερασματολογία
  8. Τελική εργασία

  Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου θα προσαρμόζονται στην ειδίκευση του κάθε τμήματος παρακολούθησης

  ΙΙ. Διάρκεια = 10 ώρες (δύο ημέρες)

  Πρόγραμμα.

  Πρώτη μέρα

  09.00 έως 10.30

   Διάλειμμα 15 λεπτών

  10 .45 έως 12.15

   Διάλειμμα 15 λεπτών

  12.30-13.15

  Λήξη της πρώτης ημέρας

  Δεύτερη ημέρα.

  09.00 έως 10.30

  Διάλειμμα 15 λεπτών

  10 .45 έως 12.15

  Διάλειμμα 10 λεπτών

  12.30-13.15

  Λήξη της δεύτερης ημέρας

  ΙΙΙ. Απαιτήσεις

  Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν γνώση , προηγούμενη εμπειρία και εξοικείωση με τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.

  Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό τους , σε ομάδες με βάση. τον τομέα στον οποίον εργάζονται  ή την εξειδίκευσή τους

  IV. Στοχευμένο κοινό

  • Κλινικοί Γιατροί
  • Εργαστηριακοί Γιατροί
  • Νοσηλεύτριες
  • Διοικητικοί
  • Οικονομικοί
  • Τεχνολόγοι
  • Τεχνικοί
  • Επαγγελματίες υγείας
  • Ερευνητές

  V. Αξιολόγηση 

  ατομική και ομαδική

  Οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο έργο στατιστικής επεξεργασίας βάση του αντικειμένου της εργασίας τους

  VI. Πιστοποίηση

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα τους δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του σεμιναρίου.

  Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στατιστικού έργου με ποσοστό επιτυχίας 80% και άνω

  VII. Συμμέτοχή

  • Ελάχιστη = 10 συμμετέχοντες
  • Μέγιστη = 20 συμμετέχοντες

  VIII. Κόστος = 150 Ευρώ /συμμετοχή

  Θα υπάρξει μειωμένη τιμή συμμετοχής εάν ένας μεγάλος αριθμός συμμέτοχών θα προέρχεται από την ίδια οργανική μονάδα ή από περισσότερες οργανικές μονάδες του ίδιου υγειονομικού οργανισμού

  Επίσης εάν ο υγειονομικός οργανισμός αποφασίσει να καταρτίσει ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων του ή το σύνολο των εργαζομένων του τότε θα υπάρξει ειδική τιμή ανά συμμετέχοντα

  Διαδικασία.

  Το σεμινάριο απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας και στους εργαζομένους στο χώρο της υγείας και θα ακολουθεί η πιο κάτω διαδικασία υλοποίησης του σεμιναρίου.

  1. Ανακοίνωση του σεμιναρίου στην πρωτεύουσα του νομού και σε αστικά κέντρα του νομού.
  2. Μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.dxenos.com/στατιστική-επεξεργασία-υγειονομικών/  ή και τηλεφωνικά στο 6986307019 μπορείτε να πληροφορηθείτε για την ταυτότητα του σεμιναρίου.
  3. Μέσω του email info@dxenos.com ή στο τηλέφωνο, 6986307019 μπορείτε να πάρετε τις απαντήσεις σε  τυχόν ερωτήσεις σας ή περαιτέρω ενημέρωση για το σεμινάριο.
  4. Στη συνέχεια εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, αποστέλλοντας μήνυμα στο info@dxenos.com με τα κάτω πιο κάτω στοιχεία.
   1. Ονοματεπώνυμο
   2. Ειδικότητα
   3. Υγειονομικός οργανισμός που εργάζεστε
   4. Email
   5. Κινητό τηλέφωνο.
   6. Επιθυμητές ημερομηνίες πού θα θέλατε να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και σε ποιες ώρες πρωινές ή απογευματινές . Οι ημερομηνίες που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι στον επόμενο μήνα , μετα από την ημερομηνία που εκδηλώσατε  το ενδιαφέρον σας για το σεμινάριο   Οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν και θα ομαδοποιηθούν ανά ειδικότητα, ανά επιθυμητές ημερομηνίες , ανά υγειονομικό οργανισμό και θα καταρτίσουν τα τμήματα του σεμιναρίου με ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων και μέγιστο αριθμό συμμετοχών ανά τμήμα 20 ατόμων. Η προσπάθεια αυτής της επεξεργασίας συνίσταται.
  • Στην σύνθεση των τμημάτων ώστε να έχουν την ίδια εξειδίκευση οι συμμετέχοντες και αντικείμενο εργασίας ώστε στην πρακτική τους εφαρμογή να αναφερόμαστε στο ίδιο  αντικείμενο και η τελική εργασία αξιολόγησης να είναι πάνω σε αυτό το πεδίο.
  • Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των επαγγελματιών υγείας και των εργαζόμενων στην υγεία αφενός και αφετέρου του μεγάλου αριθμού συγκέντρωσης υγειονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα γίνει προσπάθεια να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο σε ημερομηνίες που θα εξυπηρετούν το μεγαλύτερο ποσοστό  των εργαζομένων στην υγείας
  • Ανάλογα με την έδρα του υγειονομικού οργανισμού στον οποίο εργάζεστε θα γίνει προσπάθεια εάν η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι από τον ίδιο οργανισμό να επιλέγεται ο τόπος πραγματοποίησης του σεμινάριού όσο το δυνατόν πιο κοντά
  • Γενικά η προσπάθεια θα είναι ο τόπος και η αίθουσα διδασκαλίας να βρίσκονται κοντά σε στάση του Μετρό
  1. Δημιουργούνται τα τμήματα του σεμιναρίου και ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες (Ημερομηνία , ώρα , τοποθεσία εκπαίδευσης , συμμετέχοντες )
  2. Καταβάλετε το κόστος του σεμιναρίου στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ GR6201401350135002101322011 Alpha Bank ή με IRIS στο τηλέφωνο 6986307019
  3. Δεκαπέντε ημέρες πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου καταρτίζεται το τελικό πρόγραμμα του μήνα και αποστέλλεται στου συμμετέχοντες
  4. Πιθανές έκτακτές αλλαγές λόγω επαγγελματικών και άλλων οικογενειακών υποχρεώσεων θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με την συμμέτοχή σε άλλο τμήμα στον τρέχοντα μήνα ή σε άλλο μήνα
  Optimized by Optimole